Een warm hart voor De Wandelpool?

Het is algemeen bekend dat veel wandelaars (en oud-wandelaars) Stichting De Wandelpool een warm hart toedragen. Het idee ‘samen wandelen voor iedereen’ spreekt veel mensen aan. De stichting probeert de jaarcontributie zo laag mogelijk te houden, met als resultaat dat het bedrag van 12 euro per jaar al meer dan 10 jaar (!!!) niet verhoogd is. Dat willen we graag zo houden natuurlijk…

Mocht je Stichting De Wandelpool óók een warm hart toedragen én een extra donatie kunnen missen, dan is dat heel erg welkom. Zo kunnen we er samen voor zorgdragen dat ook de minderbedeelden onder ons, tegen lage kosten, kunnen blijven wandelen met de Wandelpool.

Hoe doe je dat dan?

Maak een bedrag naar keuze over via banknummer NL30 RABO 0111 5543 65 en meld bij de omschrijving de opmerking ‘donatie Wandelpool’. Wandelpoolers zijn er erg blij mee!

disclaimer  |  privacy verklaring  |  © 2024 De Wandelpool

Advertentie