Het aanbod van wandeltochten

Zo’n 100 tot 125 verschillende Wandelpoolers organiseren – incidenteel of met regelmaat – belangeloos wandeltochten, waaraan andere Wandelpoolers gratis mee kunnen doen. Dat betekent dat je als Wandelpooler maandelijks kunt kiezen uit circa 150 dagtochten en korte wandelvakanties. Het aanbod bestaat uit dagtochten van 10 tot 35 km, meerdaagse wandelingen én binnen- en buitenlandse wandelvakanties. De tochten worden altijd zo snel mogelijk – maximaal drie dagen later, maar meestal dezelfde dag – gepubliceerd op deze website. 

De wandelgroepen

De wandelgroepen zijn meestal bescheiden van omvang: 8 tot 15 deelnemers. Groot genoeg om op een prettige manier met elkaar op te trekken en onderweg verschillende mensen te spreken. Vaak wordt onderweg ergens koffie gedronken tijdens een tocht en na afloop is er – voor wie wil – meestal tijd voor een drankje of om samen iets te eten. Wandelpoolers variëren in leeftijd van 25 tot 80 jaar, man en vrouw, met of zonder partner. Alle denkbare varianten komen voor. Binnen de Wandelpool is plek voor alle smaken en we geven elkaar de ruimte om onszelf te zijn.

Aanmelden en deelname 

Houd je bij het aanmelden voor een tocht altijd aan de data en tijden die de organisator heeft aangegeven. Bedenk dat ook de initiatiefnemer een vrijwilliger is die wellicht nog iets anders te doen heeft dan jouw aanmelding verwerken. Accepteer het WANDELING VOL, zonder morren. Let bij het aanmelden ook op het aantal kilometers en het aantal schoentjes. Geef je vooral niet op voor een wandeling die eigenlijk je energie of conditie te boven gaat. Mocht je je toch een keer moeten afmelden voor deelname, meld dat dan zo snel mogelijk bij de organisator. Misschien kan in jouw plaats nog iemand anders mee. 

De schoentjescode

De wandelingen van de Wandelpool zijn – met behulp van schoentjes – ingedeeld in verschillende categorieën. Eén schoentje betekent een laag wandeltempo van minder dan 4 kilometer per uur met veel rustpauzes. Anderhalf schoentje betekent ongeveer 4 km per uur, twee schoentjes is het gemiddelde tempo van 4,5 tot 5 kilometer per uur met ongeveer om het uur een korte rustpauze. Daarboven, bij twee en een half en drie schoentjes moeten de deelnemers rekening houden met een behoorlijk tot fors wandeltempo met weinig rustpauzes.

Voor elk wat wils

De Wandelpool kent ongeveer 4000 deelnemers. Dat betekent ook evenveel meningen over mooie wandelingen en ‘leuke’ organisatoren. Waar de één graag avontuurlijk- en zonder zekerheden wandelt, doet de ander dat juist niet. Voor organisatoren/initiatiefnemers geldt hetzelfde: er zijn zo’n 125 verschillende meningen over hoe je een tocht organiseert. Al wandelend kom je er als deelnemer vanzelf achter waar je je het fijnst bij voelt, bij een regelneef of -nicht of bij Jan Boerenfluit. 

En dan nog dit…

De Wandelpool is een vrijwilligersorganisatie. De deelnemers organiseren, exclusief voor andere Wandelpoolers, vrijwillig en op eigen initiatief de wandelingen. Zij ontvangen hiervoor geen enkele vergoeding. Deelnemers dienen zich te allen tijde houden aan de richtlijnen van de organisator. Deelnemers kunnen geen eisen stellen aan de kwaliteit van de organisator en/of van de tocht.  Deelname aan de tochten is gratis, je betaalt alleen voor je jaarabonnement. De jaarbijdrage proberen we zo laag mogelijk te houden, zodat de Wandelpool toegankelijk is voor zoveel mogelijk wandelliefhebbers. Het jaarlijks te betalen abonnementsgeld wordt gebruikt voor onderhoud en vernieuwing van de website en het automatiseringssysteem.  Bij publicatie van de wandeltochten van de Wandelpool wordt grote zorgvuldigheid betracht. Voor schade als gevolg van vermelde onjuistheden is Stichting De Wandelpool nooit aansprakelijk. Deelname aan de door Stichting De Wandelpool gepubliceerde tochten is altijd geheel op eigen risico. Stichting De Wandelpool, noch de initiatiefnemer/organisator, is bij schade tijdens heen- en terugreis en/of wandeltocht aansprakelijk. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en opvraagbaar bij het bestuur van Stichting De Wandelpool.
disclaimer  |  privacy verklaring  |  © 2024 De Wandelpool

Advertentie