Richtlijnen tochten

Deelnemers organiseren, volstrekt belangeloos en zonder financieel oogmerk, wandelingen voor hun mededeelnemers. Dat is de kern van De Wandelpool, haar bestaansrecht en haar charme. Helaas wordt De Wandelpool nog wel eens, met name bij de meerdaagse tochten, geconfronteerd met lieden die hun commerciële aanbod hier tussen proberen te sluizen. Omdat we weten dat Wandelpoolers niet graag het bonafide meerdaagse aanbod willen missen, hebben we geprobeerd om duidelijke richtlijnen op te stellen voor wat wel en wat niet, gratis, gepubliceerd kan worden.

Meerdaagse tochten

Vier soorten tochten komen in aanmerking voor gratis publicatie:

 • de deelnemer kan zelf z'n accommodatie kiezen en boeken, evenals restaurants, etc.
 • de deelnemers trekken langs campings, jeugdherbergen, hutten, waarbij ter plaatse de kosten voor logies worden voldaan. Voor eten en drinken kan een gezamenlijke pot worden ingesteld, wat overblijft wordt teruggegeven aan de deelnemers.
 • de organisator brengt zijn/haar deelnemers onder in een hotel of pension; de deelnemers betalen de kosten hiervan aan de organisator of rechtstreeks aan het hotel.
 • tochten waarbij de deelnemer vooraf een bepaald all-in bedrag moet betalen aan de organisator. De overnachting vindt plaats bij de initiatiefnemer thuis (dit kan zijn eerste, tweede of derde huis zijn, z'n boot, caravan etc.) Om voor gratis plaatsing in aanmerking te komen moet de tocht altijd voorzien zijn van de volgende specificatie:
  • logies: maximaal € 10,- pppd
  • eten en drinken: maximaal € 10,- pppd
  • diversen (schade, overhead, etc): maximaal € 2,50 pppd
  • reiskosten.

Alle tochten

Voor alle soorten tochten gelden de volgende voorwaarden:

 • het betreft een uitgesproken wandelreis;
 • de initiatiefnemer begeleidt zelf de wandelingen;
 • de initiatiefnemer heeft geen enkel commercieel belang bij de door hem uitgezochte accommodatie(s);
 • de naam van de accommodatie(s) vermelden, evenals eventuele websites;
 • de totale reissom moet voorzien zijn van de volgende kostentabel:
  • Reiskosten: (of zelf regelen)
  • Accommodatie pppd: (of zelf regelen)
  • Maaltijden pppd: (of zelf regelen)
  • Extra (drankjes e.d.) incl/excl:
  • Diversen (excursies, gidsen, autohuur):
  • Overhead (telefoon, porto, etc)
 • wie jaarlijks meer dan twee keer vanuit dezelfde locatie een activiteit aanbiedt, wordt geacht belangen te hebben bij deze locatie. De tocht kan vanaf de derde keer niet meer gratis geplaatst worden.
 • deelnemers die hun tochten via verschillende organisaties aanbieden, verliezen hun recht op gratis plaatsing.
 • initiatiefnemers die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (aan de reiswereld verwante branches) en/of beschikken over een bijbehorend BTW-nummer, kunnen hun aanbod niet gratis plaatsen.
 • initiatiefnemers die een eigen organisatie - met of zonder winstoogmerk - exploiteren, kunnen hun aanbod niet gratis plaatsen.
 • de tocht wordt in principe 1 x geplaatst. Initiatiefnemers kunnen vragen om herplaatsing (in verkorte vorm) als de tocht nog niet is volgeboekt.
Als het aanbod naar het oordeel van De Wandelpool niet voldoet aan één of meer van bovengenoemde voorwaarden, kan het initiatief mogelijk worden geplaatst onder de oproepen (in verkorte vorm).
disclaimer  |  privacy verklaring  |  © 2024 De Wandelpool

Advertentie