Privacy verklaring

Hier leest u alles over het privacybeleid van Stichting De Wandelpool, uitgever van de periodieke uitgave Wandelpool en de website www.wandelpool.nl.

Uw privacy is belangrijk op het internet. In deze privacyverklaring beschrijven we welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, waarom we deze verwerken, waar we deze informatie voor gebruiken en hoe u deze informatie kunt beheren en opvragen. Deze privacyverklaring geldt voor abonnees en relaties van Stichting De Wandelpool.

Wanneer slaan wij uw persoonsgegevens op?
Stichting De Wandelpool verzamelt persoonsgegevens:
• Op het moment dat u uw persoonsgegevens achterlaat op onze website. Bijvoorbeeld door aanmelding als abonnee, inschrijving op onze nieuwsbrief of het invullen van het contactformulier.
• Wanneer u uw persoonlijke gegevens tijdens een offline ontmoeting met ons deelt.
• Wanneer u klant van ons bent.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting De Wandelpool verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• NAW-gegevens
• Telefoonnummer(s)
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact, bijvoorbeeld geslacht en bankgegevens voor automatische incasso van abonnementsgelden.
• Gegevens over uw activiteiten op onze website, te weten hoe vaak u de website heeft bezocht en wanneer de laatste keer was.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting De Wandelpool heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegeven hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via admin@wandelpool.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verzamelen wij persoonsgegevens?
Stichting De Wandelpool verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailings. E-mailadressen worden gebruikt voor onze eigen mailings en nieuwsbrieven. Bij het ontvangen van deze mails wordt altijd de mogelijkheid gegeven om uzelf uit de mailinglijst te verwijderen.
• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Stichting De Wandelpool verwerkt persoonsgegevens als er een wettelijke verplichting is, zoals gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangifte.
• Rekeningnummers worden uitsluitend aan uw gegevens toegevoegd, indien door u een automatische incasso is afgegeven voor inning van abonnementsgelden.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
Stichting De Wandelpool bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is en uitsluitend om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Stichting De Wandelpool de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting De Wandelpool verkoopt uw gegevens in geen geval aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien het nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken – bijvoorbeeld voor verzending van onze periodieke uitgave - sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting De Wandelpool blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken
Stichting De Wandelpool gebruikt geen cookies op de website www.wandelpool.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting De Wandelpool. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar admin@wandelpool.nl. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vijf werkdagen, op uw verzoek.

Beveiliging van persoonsgegevens
Stichting De Wandelpool neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via admin@wandelpool.nl.

Wijzigingen aan dit privacy statement
Stichting De Wandelpool behoudt zich het recht voor om wijzigingen in dit privacy statement aan te brengen. De meest actuele versie van dit document kunt u altijd vinden op onze website.

Stichting De Wandelpool, p/a Tuindorpweg 23, 3951 BD MAARN
E:
admin@wandelpool.nl - T 0343 449 499

IBAN: NL30 RABO 0111 5543 65 (abonnees) en NL17 RABO 0105 2588 14 (overig)
BTW-nummer: 8099.03.271.B.01
KvK-nummer: 34149041

 

disclaimer  |  privacy verklaring  |  © 2024 De Wandelpool

Advertentie