Corona en wandelen met de Wandelpool

Wij willen alle Wandelpoolers adviseren de komende periode de richtlijnen van RIVM en Rijksoverheid nauwlettend in de gaten te houden en ook op te volgen. Op dit moment mag er nog gewandeld worden, maar de situatie kan bij wijze van spreken elk uur anders zijn. Organisatoren beslissen zelf of een tocht doorgaat of niet, maar wij willen zowel organisatoren als aangemelde wandelaars met klem oproepen zich te allen tijde aan de geldende richtlijnen te houden.

Neem in ieder geval de volgende spelregels in acht:
• wandel niet mee als je op enige wijze tot de risicogroep behoort
• neem slechts deel aan een wandeltocht als je niet verkouden bent en geen andere griepachtige verschijnselen hebt (koorts, hoesten, niezen, loopneus, etc.)
• doe tenminste 14 dagen niet aan wandeltochten mee als je in aanraking bent geweest met een coronapatiënt of in een risicogebied bent geweest
• neem voldoende afstand (ca. 2 meter) tijdens een wandeling en tijdens rustpauzes
• vermijd fysiek contact op alle mogelijke manieren: geef elkaar geen hand of zoen en geef bij voorkeur niets door aan een medewandelaar

Tot slot vragen we jullie om vóór vertrek de laatste richtlijnen van RIVM en overheid te checken én op te volgen. Uiteraard kun je in deze omstandigheden elk risico uitsluiten en niét meewandelen of als organisator je wandeling annuleren (laat het elkaar svp tevoren wél even weten); iedereen zal daar begrip voor kunnen opbrengen.

Houd op deze website de wandelagenda en het prikbord in de gaten. We zullen de website zo actueel mogelijk trachten te houden.

Met klem wil ik organisatoren vragen annuleringen ook op de website door te voeren (inloggen - tochtenbeheer - ga naar betreffende wandeling - klik op ANNULEREN), dan is het voor iedereen duidelijk.

Dus samengevat:
• organisatoren: tocht op website annuleren en aangemelde wandelaars informeren over afgelasting
• aangemelde medewandelaars: laat het de organisator weten als je niet mee wilt wandelen

Tochten voor de nabije toekomst kunnen vanzelfsprekend gewoon worden aangemeld. Als in een later stadium meer bekend is kun je altijd aanvullende maatregelen nemen of - indien nodig - een tocht annuleren.

Laten we als Wandelpoolers in elk geval ons steentje bijdragen om het virus z.s.m. terug te dringen en in geen geval onverantwoorde risico's nemen. Ik hoop dat de maatregelen van overheidswege hun vruchten spoedig zullen afwerpen en dat we binnen afzienbare tijd weer volop met elkaar kunnen wandelen.

disclaimer | privacy verklaring |  © 2020 De Wandelpool