UPDATE – Samen wandelen in coronatijd

 

Dinsdag 26 juni 2021

Bijna terug naar het oude normaal…

Er mag weer met groepen gewandeld worden. Belangrijk is wel dat er anderhalve meter onderlinge afstand in alle richtingen wordt gehouden van elkaar.

Organisatoren zijn vrij in het bepalen van hoeveel mensen er mogen meewandelen. Al met al heel fijn voor de Wandelpool. Wel is  het belangrijk dat we ons aan de nog steeds geldende regels blijven houden:

• Houd voldoende afstand van elkaar (anderhalve meter in alle richtingen)
• Houd je goed aan de hygiënemaatregelen
• Spreek elkaar erop aan als iemand zich niet aan de voorschriften houdt

En natuurlijk blijven ook de basisregels belangrijk:
• Wandel niet als je op enige wijze tot de risicogroep behoort
• Wandel alleen als je geen corona-achtige verschijnselen hebt of net hebt gehad 
• Wandel minstens 10 dagen niet mee als je in contact bent geweest met een coronapatiënt
• Respecteer altijd de maatregelen van RIVM en Rijksoverheid 

Heel veel plezier toegewenst!

disclaimer  |  privacy verklaring  |  © 2021 De Wandelpool

Advertentie