Disclaimer

Bij het samenstellen van de publicaties op de site van De Wandelpool wordt grote zorgvuldigheid betracht. De redactie behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, ingezonden kopij te korten, dan wel niet te plaatsen.
Voor de schade als gevolg van vermelde onjuistheden is Stichting De Wandelpool nimmer aansprakelijk.
Deelname aan tochten gepubliceerd op de site van De Wandelpool geschiedt geheel op eigen risico.
Stichting De Wandelpool, noch de initiatiefnemer, is bij schade tijdens reis en/of tocht aansprakelijk.
disclaimer  |  privacy verklaring  |  © 2023 De Wandelpool

Advertentie